Dom za negu starih lica Vis

Galerija doma za stare vis

Proslave rodjendana, slava i druženje u domu za stara lica VIS

Proslava 87. rodjendana Bojke Bokić:

Proslava 8. marta u domu za stare:

Proslava 85. rodjendana Mire Berberski:

Proslava 78. rodjendana Miroslava Djukića:

Proslava 80. rodjendana Nade Isaković: